Je gehoor laten testen zou voor musici een vast jaarlijks terugkerend onderdeel moeten zijn, naast andere preventieve maatregelen zoals gehoorbescherming. Ook de wet stelt dat bij dagelijkse blootstelling aan 85 dB (A) (LEX, 8h) of meer een werknemer in de gelegenheid moet worden gesteld periodiek audiometrisch onderzoek  te ondergaan.

“Ons werk stelt extreem hoge eisen aan het functioneren van het gehoor en onze reputatie hangt af van een goed functioneren ervan. Top musici en geluidstechnici nemen hun gehoor daarom steeds vaker serieus; velen beschermen hun gehoor waar nodig en laten het regelmatig testen.” - Marcel Kroese, Tonmeister, specialized in music recording, theatre sound design and mixing.

Online zijn tegenwoordig een aantal screening tests beschikbaar. Met een online hoortest kan je wel vaststellen of er sprake is van gehoorverlies, maar niet wat de aard en mate van dit gehoorverlies is. Er blijft dus altijd toonaudiometrie nodig. Doel is om eventuele schade, problemen of veranderingen van het gehoor in een vroegtijdig stadium te kunnen vaststellen, waarop maatregelen kunnen worden genomen ter voorkoming of beperking van verdere schade. Bovendien draagt een gehooronderzoek bij aan een meer bewust en verantwoord gebruik van het gehoor.

 Een gehoortest voor musici en geluidstechnici stelt bijzondere eisen aan een gehooronderzoek. Een standaard gehooronderzoek meet doorgaans tot 8 kHz, voor musici kan het wenselijk zijn ook hogere frequenties tot 16 kHz te meten. Ook het meten van meer dan alleen de octaaf frequenties is soms nodig.

 

MusiciansHearing

Bossa Novastraat 17 
1448 VN Purmerend 
T. +31 (0)6 14169598