Conform Arbeidsomstandighedenbesluit:

Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling

Maatregelen bij gehoorbeschadiging

Voorlichting en onderricht

Verwijzing volgens NOAH-protocol naar:

Audiologische Centra Nederland

KNO

Expertisecentrum Gehoor&Arbeid

Beschermende maatregelen:

Gehoorbescherming