Voorlichting en advies

Het belang van kennis en informatie

MusiciansHearing gelooft in het delen van kennis en geven van duidelijke en betrouwbare informatie. Alleen dan kunt u uit de vele mogelijkheden zelf beoordelen wat voor u de beste keuze is!

Net als u, spreken en verstaan wij de taal van muziek, en dat communiceert wel zo makkelijk!

Werking gehoor

Ons gehoor als precisie-instrument.

Een complex signaal als muziek stelt extreem hoge eisen aan ons auditief systeem als precisie-instrument.
Het moet kunnen onderscheiden (toonhoogte, luidheid en gelijk klinkende tonen), interpreteren & patronen herkennen (melodie, harmonie en ritme), en kunnen focussen op elk gewenst aspect van de muziek (instrumenten, balans etc.).

Decibelschaal

Derde Convenant preventie gehoorschade muzieksector

Derde convenant in strijd tegen gehoorschade samen met uitgaansbranche.

Het doel van het convenant is om bezoekers van muzieklocaties op een voor het gehoor veilige manier van de muziek te kunnen laten genieten. Hiertoe is gekozen
voor maatregelen op het gebied van:
1)   Geluidslimitering
2)   Geluidsmeting
3)   Gehoorbescherming

Download hieronder.

Muziek en uitgaan

Ga jij vaak uit?
Doe de test op SafeSoundApp en je weet binnen een paar minuten of jij risico loopt op gehoorschade en hoeveel gehoorbescherming je nodig hebt.

Tinnitus First Aid Kit

Are you hearing a constant ringing in your ears? Then it is most likely that you have tinnitus. Stay calm, it does get better for most people, and our Tinnitus First Aid Kit is designed to help you.

Muziek is geen lawaai!

Muziek is voor musici geen lawaai maar het 'product' van jarenlange dagelijkse studie! Elke verandering aan dit 'product' zal altijd in eerste instantie veel weerstand oproepen!

Jaap Peter Kronemeijer, musician & bachelor of audiology

Bereken Geluidexpositieniveau (LEX,8h)

Het A-gewogen geluidniveau waaraan een persoon gedurende een gemiddelde werkdag blootstaat. LEX,8h wordt berekend aan de hand van de A-gewogen equivalente geluidniveaus van alle werkzaamheden op een dag. De duur van elke werkzaamheid, en de duur van de werkdag worden erin verrekend. De methode is beschreven in ISO 9612.

Hearing protection calculator

ISO 4869-2 describes three methods (the octave-band, HML and SNR methods) for estimating the A-weighted sound pressure levels effective when hearing protectors are worn.

Berekenen van het verwachte gehoorverlies

ISO 1999 voorziet in een wiskundig model voor de berekening van het verwachte gehoorverlies voor groepen met en zonder blootstelling aan lawaai.

De berekening met de calculator bevat de volgende factoren: het A-gewogen geluidsniveau, de blootstellingsduur in jaren, de leeftijd in jaren en het geslacht.

Bron: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

MusiciansHearing

Bossa Novastraat 17 
1448 VN Purmerend 
T. +31 (0)6 14169598